กอ.รมน. สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

Event

บรรยากาศ สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี วันที่ 22 ธันวาคม 2560